Đăng ký nội trú

Đơn đăng ký nội trú dành cho sinh viên

Chưa tới đợt đăng ký KTX mới

Vui lòng truy cập để biết thêm thông tin:

Biểu mẫu đăng ký nội trú

Thông tin sinh viên


Thông tin người thân


Đối Tượng Ưu Tiên


Đăng ký Ký túc xá